O&M Hizmetleri - Üretim

Bakım Onarım (O&M) Hizmetleri

Üretim

Başarımızın anahtarı

Başarımızın ana nedeni, şüphesiz, yetenekli çalışanlarımız ve ENGIE’nin Dünya çapındaki uzmanlığıdır. Teknik bilgi ve uzmanlığa sahip çalışanlarımız bu yetkinliklerini en kompleks zorluklarla başa çıkmak üzere kullanmakta ve işlerini güvenli ve verimli bir şekilde yapmaktadırlar. En etkili ve verimli performansı sağlayabilmek adına, çalışanlarımızın teknik ve teknik olmayan beceri eğitimlerini tamamlamalarını sağlıyoruz.

Üretim Alanında Elektrik Santrallerine (CCGT,Kömür,Hidro, Yenilenebilir) ve Sanayiye Sunulan Hizmetler

Tecrübeli ve kalifiye çalışanları ile ENGIE tesislerinizin bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştirir. Bir elektrik santralinin bütün aktivitelerini ve özelliklerini bütünleşmiş ve santrale özel çözümlerle desteklemekteyiz.

Operasyonel riskleri en aza indirerek ve kazanımları maksimize ederek müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Güvenlik ve kalite açısından en üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz.  Türkiye’deki ana referansımız, 1997 yılından bu yana Marmara Ereğlisi Uni-Mar Santralinde Hizmet vermekte olan ve şu anda 3170 kayıplı kazasız iş günü rekoruyla operasyona devam eden NPE (National Power Energy) idir. 

Bakım ve onarım hizmetlerine alternatif olarak, ENGIE, santralin Yönetimi konusunda destek uzmanlığı da önermektedir. 

ENGIE TÜRKİYE TARAFINDAN ÖNERİLEN HİZMETLER:

Etkinlik bazlı Hizmetler
Kaza Desteği: Kaza Nedeni Analizi / Uzmanlık / İkinci Görüş / Müdahale (acil müdahale ekibi)

 • Planlı Müdahaleler:
          1. Organizasyon ve Satın alma
          2. Kalite Sigortası / Kalite Kontrol: OEM Dengesi ve Yerel Yönetim Desteği
          3. Denetim: TDD ve enerji denetimi


Yaşam Süresi Optimizasyonu
 • Uzun Dönem Tesis Yönetimi (alanda ya da uzaktan)
           1. Şirket sahiplerinin hedefleri ile dengeli Yaşam Süresi Stratejisi (risk temelli değerlendirme) ve Yaşam Süresi Optimizasyonu – planlama
           2. esis Bilgisi: data / yönetim / politikalar / KPI
 • Tam Bakım ve Onarım Hizmetleri: Yaşam Süresi boyunca sigorta

 
Yenilenebilir Alanda Bakım ve Onarım

 • Uzaktan Kontrol
 • Bakım ve Onarım


Enerji Yönetimi

 • Dengeleme
 • Sanal elektrik santrali
 • Piyasa ’ya aday göstermeENGIE Türkiye’nin Şirketlere sağladığı diğer hizmetleri aşağıda görebilirsiniz:

 • Operasyon (24/7)
 • Sevkiyat
 • Üretim tahmini
 • Önleyici ve Öngörücü Bakım
 • Düzeltici Bakım
 • Organizasyon & Programlı Kesinti Organizasyonu & Boroskop Denetimi / CI / HGPI / MO
 • Durum Gözlemi
 • Uzman Merkezi tarafından uzaktan gözlem (örneğin titreşim)
 • Eksik parça ve sarf malzemesi tedariği
 • Ana malzemelerin tamiri ve yenilemesi sürecinin Yönetimi ve süreçte destek.
 • Teknik derinlemesine inceleme (Tesisin 360 Derece Analizi)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği aktivitelerinin uzman kişiler tarafından yönetilmesi
 • Kazan kimyası gözlemi
 • GÜVENLİK sisteminin en iyi ve yüksek standartlarda yönetilmesi
 • Talep kâr çevre ve güvenlik standartlarının karşılanması
 • Yaşam Süresi maliyet Yönetimi
 • Bütçelendirme ve finansal planlama konusunda destek
 • Tesisinizin korunması ve risklerin tanımlanıp azaltılması
 • Tesis erişilebilirliğinin ve tesis performansının arttırılması
 • Arıza müdahale süresinin en aza indirgenmesi
 • Elektrik Piyasasına aday gösterme

 

İletişim Bilgileri
Tel: +90 0312 630 91 54