Elektrik Üretimi

Elektrik Üretimi

Baymina ve Uni-Mar Elektrik Santralleri

Ankara Elektrik Santrali (Baymina)
 
 • Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (770 MW)
 • Ankara’nın 40 km güney batısında yer almaktadır.
 • YİS (Yap-İşlet-Sahiplen) Modeli altında 1998’de kurulmuştur
 • Paydaşlar; ENGIE Grubu (95%) ve Mimag’dır  (5%).
 • 5 milyon konut için Ankara’da evsel elektrik talebinin neredeyse %100’ünü ve Türkiye’nin toplam elektrik talebinin %2’sini üretmektedir. (Yıllık Üretim: Yıl başına 5,5 milyar kWh )
 • Tek Müşteri: TETAŞ  – 16 yıllık Enerji Satınalma Anlaşması aracılığıyla elektrik satın almaktadır.
 • Yıllık Gaz Tüketimi: 1,2 milyar m3 (Ankara’nın yıllık hane tüketiminden fazla).
 • Detaylar için lütfen tılayın: www.baymina.com

Marmara Elektrik Santrali (Uni-Mar)
 

 • Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (480 MW)
 • Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’da bulunmaktadır.
 • YİD (Yap-İşlet-Devret) programı altında kurulmuştur.
 • Anonim Ortaklık: ENGİE, Unit Investment BV ve Marubeni Corporation üç eşit paya sahiptir.
 • Uni-mar’da ENGIE’nin sahip olduğu National Power Energy (NPE) ile İşletme ve Bakım sözleşmesi bulunmaktadır.
 • Yapımı Ocak 1997’de başlamıştır. Ticari İşletme 1999’da başlamıştır.
 • Tek Müşteri: TETAŞ - 20 yıllık Enerji Satınalma Anlaşması aracılığıyla elektrik satın almaktadır.
 • Yearly Production: 3,6 billion kWh per year
 • Yıllık Üretim: Yıl başına 3,6 milyar kWh
 • Detaylar için lütfen tıklayın: www.unimar.com.tr