İnsanlar tarafından insanlar için

İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Çevre; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel yasal düzenlemelere, Grup Kurallarına ve diğer gerekliliklere uymak.
  • Tüm faaliyetlerimizde, kirliliği kaynağında en aza indirgemek.
  • Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutmak.
  • Güvenli çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek
  • Çevre ve İSG konularında çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bilinçlendirmek.
  • Sürekli gelişen, etkin bir Çevre ve İSG yönetim sistemini sürdürmek.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

ENGIE İnsan haklarına saygı gösteren ve bu alanda sürekli olarak çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştiren bir firmadır.
Bu amaçla; sosyal sorumluluk standartının ve ulusal – uluslararası yasal mevzuatın gerekliliklerini çalışanları, yöneticileri, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları için takip etmekte ve uygulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

ENGIE sosyal sorumluluk prensiplerini yerine getirmek için aşağıdaki ilkeleri doğruluk, dürüstlük ve etik değerlere bağlı kalarak oluşturur.

Çocuk İşçi: Hiçbir çalışanımız yasanın izin verdiği minimum çalışma yaşının altında olamaz. Şirketimiz bünyesinde bunun için gerekli önlemler alınmıştır.

Zorla Çalıştırma: Şirket bünyesinde hiçbir çalışan herhangi bir yöntemle zorla çalıştırılamaz. Gönüllülük prensibi esastır.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlar için güvenlik ve sağlık koşullarının yaratıldığı çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak esastır. Kaza ve yaralanmaları önleyen sistemler geliştirmek ve uygulamak şirketimizin taahhütüdür.

Ayrımcılık: Çalışanlara herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş, ırk, dil, din vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak ayrımcılık yapılamaz. Çalışanların görevlendirmesi, niteliklere uygunluk ve işte gösterdikleri performansa göre yapılmaktadır.

Disiplin Uygulamaları: Çalışanlar herhangi bir şekilde fiziksel ve psikolojik olarak şiddete tabi tutulamaz.

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü: Tüm çalışanların kendi özgür iradeleri içinde örgütlenme hakkı mevcuttur. Bu sebeple hiçbir çalışana herhangi bir sebeple disiplin cezası, maaş kesintisi, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanamaz.

Ücretlendirme: Çalışanlar, şirketimizin belirlediği minimum geçim standartları ve Şirket’in taraf olduğu sözleşme, toplu sözleşme ve benzeri sözleşmeler dikkate alınarak ücretlendirilir.

Çalışma Saatleri: Çalışma saatleri yasal limitler ile belirlenen çalışma ve fazla çalışma saatlerine uygun olarak uygulanır ve çalışanlara yasalarda belirlenen fazla çalışma hükümleri doğrultusunda hakları ödenir.

Bu ilkeler ENGIE’nin tüm tedarikçileri için de geçerlidir. ENGIE, yukarıdaki kriterlere uygun olarak çalışmayan tedarikçilerle çalışmayı red eder. ENGIE olarak politikamız, bu prensipleri periyodik olarak gözden geçirmek ve tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, paydaşlarımızın ve istenildiği takdirde kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.     

ÜRETİM 

Baymina

  • ISO 14001 & OHSAS 18001 & ISO 27001 sertifikaları bulunmaktadır. 

Uni-Mar

  • ISO 14000 & OHSAS 18000 & ISO 27001 sertifikaları bulunmaktadır.

DAĞITIM 

 İZGAZ

  • ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 and SA8000 sertifikaları bulunmaktadır. ISO 27001 sertifikasını almak için IZGAZ’da sürece devam etmektedir.